Sector:
Branchevereniging:Gemaakt in opdracht van Steunpunt RI&EMedium:digitaalKosten:GratisPublicatiedatum:28 juni 2018Instrument:https://instrumenten.rie.nl/nl/mkb/algemene-mkb-rie/

Oudere versies:

De oude MKB RI&E is nog hier beschikbaar om uw rapportage te printen.

Omschrijving:

Deze algemene MKB RI&E is geschikt voor het midden- en kleinbedrijf in alle branches. Indien uw eigen branche(organisatie) beschikt over een branchespecifieke RI&E, gebruik dan die branche-RI&E.

Hier vindt u technische informatie over (toegang tot) het instrument.

Met de Algemene MKB RI&E inventariseert en evalueert u de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. De vragen zijn per onderwerp gegroepeerd en voorzien van tips om de situatie te verbeteren. Het gaat hierbij om zaken als maatregelen op het gebied van arbobeleid, inrichtingseisen, fysieke arbeidsomstandigheden, gevaarlijke stoffen, gevaarlijke situaties en werktuigen. Vul de digitale RI&E niet alleen in, doe dit met uw mensen. Dan weten ze meteen waar ze op moeten letten.

Helaas is de MKB RI&E (nog) niet erkend. Dat wil zeggen dat elk bedrijf die de MKB-RI&E gebruikt hun RI&E en plan van aanpak wél moet laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst (Vangnetregeling, art. 14a Arbowet) of door een gecertificeerde arbokerndeskundige (Maatwerkregeling, art. 14a Arbowet).

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookieverklaring en privacyverklaring.