Sector:
Branchevereniging:Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ)Medium:papierKosten:Alleen toegankelijk voor leden Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ)

Omschrijving:

Voor inhoudelijke en technische vragen over dit RI&E-instrument, kunt u contact opnemen met de branchevereniging. Zie onderaan deze pagina.

Helaas is dit RI&E-instrument (nog) niet erkend. Dat wil zeggen dat bedrijven (ook bedrijven met minder dan 25 werknemers) die dit RI&E-instrument gebruiken hun RI&E en plan van aanpak wél moeten laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst (Vangnetregeling, art. 14a Arbowet) of door een gecertificeerde arbokerndeskundige (Maatwerkregeling, art. 14a Arbowet). Meer informatie over vangnet- en maatwerkregeling vindt u hier: https://tijdelijk.rie.nl/faq/is-maatwerkregeling-en-is-vangnetregeling/

Vul het RI&E-instrument niet alleen in, doe dit met uw mensen. Dan weten ze meteen waar ze op moeten letten.

De Arbo-wet geldt als er personeel in dienst is. Als er 40 uur of meer personeel in dienst is moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerde Arbo-dienst. Indien er alleen gevaren wordt met een partner is een RI&E in principe niet nodig. De Arbowet geldt echter wel voor meewerkende gasten.

Inspectie SZW is belast met de controle op de uitvoering van de RI&E. Er is ook een RI&E nodig als u de ISM-procedures voor zeeschepen volgt. Naast de RI&E is, volgens de Arbo-wet, ook iemand met een diploma bedrijfshulpverlening (BVH) aanwezig zijn.

Per schip kunnen in totaal 99 vragen worden beantwoord over:

 • Hoofdstuk 1 (voor schepen zonder certificaat van onderzoek/deugdelijkheid): Algemene Veiligheid, Machinekamer, Dek en Gas en elektra.
  (voor alle schepen).
 • Hoofdstuk 2: Algemeen
 • Hoofdstuk 3: Veiligheid en welzijn werknemer
 • Hoofdstuk 4: Gevaarlijke stoffen
 • Hoofdstuk 5: Machinekamer
 • Hoofdstuk 6: Stuurhut
 • Hoofdstuk 7: Dek en lopend want
 • Hoofdstuk 8: Bemanningsverblijven
 • Hoofdstuk 9: Werk- en rusttijden
 • Hoofdstuk 10 Risicoanalyse Legionella. In 6 stappen wordt aangegeven hoe dit onderwerp kan worden behandeld.

Bij veel vragen is een toelichting beschikbaar. Er is bij de vragen slechts een kleine schrijfruimte voor een Plan van Aanpak.

Als bijlagen zijn voorts nog opgenomen:

 • Ongevallenregister
 • Register gevaarlijke stoffen
 • Onderhoudslogboek lopend want
 • Onderhoudslogboek machinekamer
 • Een voorbeeld calamiteitenplan
 • Werkzaamheden matroos

De checklist is een compleet overzicht ten aanzien van veilig werken en verblijven op een charterschip.

De BBZ, Vereniging voor Beroepschartervaart
Kuipersdijk 13
1601 CL Enkhuizen
0228 321190
E info@debbz.nl
W www.debbz.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookieverklaring en privacyverklaring.