bekijk alle RI&E instrumenten

Gemengde branche en Speelgoedbranche

Sector:
Branchevereniging:VakcentrumMedium:digitaal-papierKosten:Gratis voor ledenInstrument:https://www.vakcentrum.nl/rieArbocatalogus:https://www.vakcentrum.nl/cms/showpage.aspx?id=3689

Omschrijving:

Voor inhoudelijke en technische vragen over dit RI&E-instrument, kunt u contact opnemen met de branche vereniging.

Helaas is dit RI&E-instrument (nog) niet erkend. Dat wil zeggen dat bedrijven (ook bedrijven met minder dan 25 werknemers) die dit RI&E-instrument gebruiken hun RI&E en plan van aanpak wél moeten laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst (Vangnetregeling, art. 14a Arbowet) of door een gecertificeerde arbokerndeskundige (Maatwerkregeling, art. 14a Arbowet). Meer informatie over vangnet- en maatwerkregeling vindt u hier: https://tijdelijk.rie.nl/faq/is-maatwerkregeling-en-is-vangnetregeling/

Vul de digitale RI&E niet alleen in, doe dit met uw mensen. Dan weten ze meteen waar ze op moeten letten.

De checklist omvat 130 punten. Per rubriek is een korte toelichting beschikbaar. Veel aandacht wordt besteed aan criminaliteitspreventie. Op 28 punten worden de risico’s van criminaliteit geïnventariseerd. In totaal omvat de checklist 12 rubrieken:
– beleid en organisatie;
– algemene voorzieningen;
– werkomstandigheden;
– gereedschappen, hulpmiddelen en gevaarlijke stoffen;
– lichamelijke belasting;
– functie-inhoud en werkdruk;
– werk- en rusttijden;
– winkelinrichting;
– kassawerkplek;
– beeldschermwerkplek;
– magazijninrichting;
– criminaliteitspreventie;

De resulterende knelpunten kunnen worden verwerkt in de ‘scorelijst knelpunten’. Hierin worden de knelpunten gekwantificeerd aan de hand van de frequentie en de effecten. Vervolgens kunnen op het prioriteitsformulier de te nemen maatregelen worden opgeschreven. In het plan van aanpak wordt vervolgens de planning en de verantwoordelijke van de knelpuntmaatregelen bijgehouden.

Vakcentrum
Blekerijlaan 1
3447 GR Woerden
Tel. 0348-419771
info@vakcentrum.nl
www.vakcentrum.nl

Voor deze branche is ook een Arbocatalogus beschikbaar die doorInspectie SZW is goedgekeurd. Klik hier om naar deze Arbocatalogus te gaan en te lezen welke oplossingen de branche beschrijft om de risico’s in uw bedrijf te voorkomen of te beperken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookieverklaring en privacyverklaring.