bekijk alle RI&E instrumenten

Middelbaar Beroeps Onderwijs

Branche:
Branchevereniging:Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM)Medium:digitaalKosten:Gratis en alleen beschikbaar voor MBO instellingenPublicatiedatum:18 oktober 2018Instrument:https://www.sommbo.nl/rie/Arbocatalogus:https://www.arbocatalogusmbo.nl/

Omschrijving:

Voor meer informatie of het aanvragen van gebruikersnaam en wachtwoord kunt u contact opnemen met de SOM helpdesk, via info@sommbo.nl of telefonisch 070 – 376 5981. Voor technische vragen neem dan contact op met de heer Michiel Ridder van Raatwerk via het e-mail adres info@raatwerk.nl.

Helaas is dit RI&E-instrument (nog) niet erkend. Dat wil zeggen dat bedrijven (ook bedrijven met minder dan 25 werknemers) die dit RI&E-instrument gebruiken hun RI&E en plan van aanpak wél moeten laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst (Vangnetregeling, art. 14a Arbowet) of door een gecertificeerde arbokerndeskundige (Maatwerkregeling, art. 14a Arbowet). Meer informatie over vangnet- en maatwerkregeling vindt u hier: https://tijdelijk.rie.nl/faq/is-maatwerkregeling-en-is-vangnetregeling/

Een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) is verplicht voor werkgevers om veiligheid en gezondheid op de werkvloer te bevorderen. Iedere mbo school moet (laten) inventariseren welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s er zijn voor de medewerkers. Dit kan in eigen beheer worden gedaan of door een gecertificeerde arbodienst of kerndeskundige, die ook de toetsing van de RI&E kan doen. Vul het RI&E-instrument niet alleen in, doe dit met uw mensen. Dan weten ze meteen waar ze op moeten letten.

Dit RI&E instrument resulteert in een plan van aanpak (PVA). Daarin is beschreven welke maatregelen de werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

Wilt u weten hoe u het best deze RI&E kunt gebruiken. Wanneer u bent ingelogd kunt een korte of uitgebreide handleiding lezen.

In deze RI&E staan relevante verwijzingen naar de Arbocatalogus MBO. Voor uitleg van deze term zie Arbocatalogus. De Arbocatalogus MBO is hier te vinden.

Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO
Telefoon: 070-376 5981 Email: info@sommbo.nl
Website: www.sommbo.nl

Mensely ontwikkelt de software van de RI&E manager. Fijn-werk en SFR werkgroep veiligheid hebben inhoudelijk bijgedragen aan de RI&E MBO.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookieverklaring en privacyverklaring.