Sector:
Branchevereniging:De Hollandsche MolenMedium:digitaal-papierKosten:GratisPublicatiedatum:3 januari 2023Instrument:https://www.molens.nl/molenbeheer#risico-inventarisatie-en-evaluatie

Omschrijving:

Dit RI&E-instrument is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten.

Voor inhoudelijke en technische vragen kunt u contact opnemen met de branche vereniging de Hollandse Molen: tel. 020 623 87 03, e-mail: dhm@molens.nl.

De molenaars, de vrijwilligers, maar ook de bezoekers van een molen vallen, op grond van de Arbo-wet, onder de zorgplicht van de moleneigenaar. De RI&E is een manier om in zes stappen te komen tot een goede arbozorg. De belangrijkste zijn een inventarisatie van de knelpunten, het bepalen van de prioriteiten en opstellen en periodiek herzien van het plan van aanpak. Eén en ander wordt uitvoerig toegelicht.

De vragenlijsten hebben betrekking op:

  • Algemene Risico-inventarisatie (77 vragen).
  • Specifieke inventarisatie; draaiende delen (8 vragen), het gevlucht (5 vragen), werken in de kap (6 vragen), krui-installatie en kruien (7 vragen), heggen en hijsen (3 vragen) en werken op hoogte (7 vragen).
  • Extra aandachtspunten per bouwwijze: stellingmolen (7 vragen), grondzeiler en beltmolen (2 vragen), watergedreven molen (11 vragen).
  • Extra aandachtsfunctie per functie: poldermolen (10 vragen), korenmolen (10 vragen), houtzaagmolen (13 vragen), oliemolen (10 vragen) en pelmolen (6 vragen).

Vervolgens worden er allerlei tips gegeven voor het opstellen van een plan van aanpak.

In de bijlagen zijn opgenomen een woordenlijst, een formulier om te toetsen of het inschakelen van een arbo-dienst verplicht is, een adviestabel persoonlijke beschermingsmiddelen, een hulpmiddel voor risicoscore, een voorbeeld van een brandweer bereikbaarheidskaart en een lijst met nuttige adressen.

De Hollandsche Molen
Vereniging tot behoud van molens in Nederland
Zeeburgerdijk 139
1095 AA Amsterdam
tel. 020 623 87 03
e-mail: dhm@molens.nl
website: www.molens.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookieverklaring en privacyverklaring.