Branche:
Branchevereniging:BODEPAMedium:papierKosten:Gratis voor leden; Niet-leden: € 22,69Publicatiedatum:1 januari 1999

Omschrijving:

De Arbochecklist voor de Drogisterij/Parfumerie-branche is een hulpmiddel om de risico’s in uw organisatie ten aanzien van veiligheid, gezondheid, en welzijn te inventariseren en te evalueren. De checklist bevat vragenlijsten over een aantal relevante onderwerpen zoals werkomstandigheden, lichamelijke belasting en werkplekinrichting. Op de Verzamellijst kunt u aangeven wat de knelpunten zijn. Op de lijst voor het opstellen van het Plan van Aanpak noteert u vervolgens de te nemen maatregelen in volgorde van prioriteit. Voor elke vestiging moet een aparte checklist ingevuld worden. Deze checklist voor het uitvoeren van de RI&E is ontwikkeld door Detam Arbo, in opdracht van NCDB, VDF en de BODEPA.

Vul het RI&E-instrument niet alleen in, doe dit met uw mensen. Dan weten ze meteen waar ze op moeten letten.

Helaas is dit RI&E-instrument (nog) niet erkend. Dat wil zeggen dat bedrijven (ook bedrijven met minder dan 25 werknemers) die dit RI&E-instrument gebruiken hun RI&E en plan van aanpak wél moeten laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst (Vangnetregeling, art. 14a Arbowet) of door een gecertificeerde arbokerndeskundige (Maatwerkregeling, art. 14a Arbowet). Meer informatie over vangnet- en maatwerkregeling vindt u hier: https://tijdelijk.rie.nl/faq/is-maatwerkregeling-en-is-vangnetregeling/

Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (BODEPA)
Postbus 904
2270 AX Voorburg

Koningin Julianalaan 345
2273 JJ Voorburg
Tel. 070-387 49 58
bodepa@fgz.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookieverklaring en privacyverklaring.