Sector:
Branchevereniging:Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB)Medium:papierPublicatiedatum:9 januari 2007

Omschrijving:

Voor inhoudelijke en technische vragen over dit RI&E instrument kunt u contact opnemen met de branchevereniging.

Het document beschrijft het stappenplan om te komen tot een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De inventarisatie begint met de bedrijfsgegevens en vragenlijsten over het arbo- en verzuimbeleid, arbozorg en organisatie, de bedrijfshulpverlening, inrichting en gebouwen, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, omgeving, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. In totaal betreft het 155 vragen. Op de vragenlijsten is ook ruimte voor de acties, de verantwoordelijke en de ‘datum gereed’, samen het plan van aanpak.

Ten slotte zijn er diverse procedures opgenomen: voor het werken met en afvoeren van roet, het inbrengen van rvs-voering in een kanaal met asbest, het buiten verwijderen van asbesthoudende potten of pijpen en een draaiboek voor schoorsteenvegen.

Helaas is dit RI&E-instrument (nog) niet erkend. Dat wil zeggen dat bedrijven (ook bedrijven met minder dan 25 werknemers) die dit RI&E-instrument gebruiken hun RI&E en plan van aanpak wél moeten laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst (Vangnetregeling, art. 14a Arbowet) of door een gecertificeerde arbokerndeskundige (Maatwerkregeling, art. 14a Arbowet). Meer informatie over vangnet- en maatwerkregeling vindt u hier: https://tijdelijk.rie.nl/faq/is-maatwerkregeling-en-is-vangnetregeling/

Vul het RI&E-instrument niet alleen in, doe het met uw mensen. Dan weten ze meteen waar ze op moeten letten.

Voor aanvraag van het RI&E instrument:
Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB)
Postbus 4004
6803 EA Arnhem
telefoon 026 303 3435
e-mail info@aspb.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookieverklaring en privacyverklaring.