Branche:
Branchevereniging:Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)Medium:digitaalKosten:GratisPublicatiedatum:8 november 2022Instrument:https://instrumenten.rie.nl/nl/wos/sport-rieArbocatalogus:https://www.sportwerkgever.nl/kennisbank/hr-van-a-tot-z/arbocatalogus-voor-de-sport/

Oudere versies:

De vorige versie van dit RI&E instrument is hier te vinden, voor de toegang tot de eerder door u ingevulde gegevens.

Omschrijving:

Hier vindt u technische informatie over (toegang tot) het instrument.

Voor inhoudelijke informatie over dit RI&E instrument kunt u contact opnemen met de helpdesk van de WOS: info@sportwerkgever.nl

Dit RI&E-instrument is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten.

Deze SportRIE is speciaal samengesteld voor sportorganisaties, zoals sportbonden, sportservice bureaus en sportverenigingen.

De Sport RIE is als volgt opgebouwd:

  • Evenementen: voor het organiseren van grotere evenementen zoals toernooien, is een aparte checklist opgenomen.
  • Algemene modules voor alle organisaties, waaronder bijvoorbeeld gebouw gebonden risico’s en BHV, vallen;
  • In de module psychosociale arbeidsbelasting komen werkdruk en ongewenste omgangsvormen (pesten, discriminatie, agressie en geweld en (seksuele) intimidatie aan bod.
  • Sportspecifieke Risico’s zijn opgenomen voor een groot aantal sporten, afgestemd met de desbetreffende sportbonden;
  • De beleidsmodule bevat vragen over het voeren van beleid.
  • Hybride werken brengt (nieuwe) risico’s met zich mee welke in deze module in kaart worden gebracht.
  • In de Corona module zijn risico’s op besmetting en verspreiding van het COVID-19-virus opgenomen.

Voor alle knelpunten zijn standaardmaatregelen – in veel gevallen gebaseerd op de Arbocatalogus Sport – opgenomen, zodat de gebruiker geen uitgebreide zoektocht behoeft te doen om algemeen toegepaste oplossingen te achterhalen.

Bij de ontwikkeling is een Klankbordgroep van mensen uit de praktijk van sportverenigingen en sportbonden, nauw betrokken geweest. Zij hebben de SportRIE ook getest in de praktijk, voor dat deze algemeen beschikbaar is gesteld.

Contact
Werkgevers in de Sport (WOS)
Postbus 185
6800 AD Arnhem
Tel: 026-4834450
Fax: 026-4834451
E-mail:info@sportwerkgever.nl
Site: www.sportwerkgever.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookieverklaring en privacyverklaring.