Branche:
Branchevereniging:Sociaal fonds voor de timmerindustrieMedium:digitaalKosten:Gratis voor ondernemingen die vallen onder de CAO voor de TimmerindustriePublicatiedatum:19 april 2021Instrument:https://sswt.nl/timmerindustrie/arbeidsomstandigheden/risico-inventarisatie-en-evaluatie/Arbocatalogus:https://www.arbocatalogus-timmerindustrie.nl/

Omschrijving:

Deze branche RI&E is gemaakt voor bedrijven in de timmerindustrie, zodat ondernemers zelf hun risico’s goed in kaart kunnen brengen. De vragen sluiten aan bij de praktijk en leiden de gebruiker tot maatregelen waarmee het bedrijf niet alleen voldoet aan de Arbowet- en regelgeving, maar ook (proces-) verbeteringen kan doorvoeren.

Deze branche RI&E is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Dat betekent dat bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, zijn vrijgesteld van de verplichte toetsing door een arbodeskundige RI&E. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten. Bedrijven die niet onder de toetsingsvrijstelling vallen, kunnen gebruik maken van de raamovereenkomst die via EHS Services beschikbaar is.

Voor deze branche is ook een Arbocatalogus beschikbaar met door Inspectie SZW goedgekeurde oplossingen. Klik hier om naar deze Arbocatalogus te gaan zodat u zelf kunt zien wat er zoal mogelijk is om de risico’s in uw bedrijf aan te pakken.

Heeft u vragen over de RI&E?
De helpdesk van EHS Services is beschikbaar voor vragen over de RI&E. Stuur uw vraag per email naar info@ehs-services.nl of bel met 085-2006159.

Deze branche-RI&E is een product van sociale partners: de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie, FNV Bouw en CNV Vakmensen.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookieverklaring en privacyverklaring.