Privacy­verklaring

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Uw naam, uw huisadres of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u meer informatie over persoonsgegevens en de privacywetgeving.

Waarom gebruikt het Steunpunt RI&E uw persoonsgegevens?

Wanneer u informatie van het Steunpunt RI&E ontvangt, hebben wij uw adresgegevens nodig om u deze informatie toe te zenden. Daarnaast verwerkt het Steunpunt RI&E uw persoonsgegevens (uw mailadres) voor het toesturen van de online nieuwsbrief en digitale persberichten. Voor het aanmelden voor sommige evenementen is registratie van uw persoonsgegevens (naam en/of e-mailadres) noodzakelijk of gewenst.  Het Steunpunt RI&E gebruikt uw persoonsgegevens dan op basis van uw toestemming.

Hoe lang bewaart het Steunpunt RI&E uw persoonsgegevens?

Het Steunpunt RI&E verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Heeft u zich opgegeven voor het ontvangen van informatie van het Steunpunt RI&E en heeft u zich hiervoor afgemeld, dan verwijdert het Steunpunt RI&E uw gegevens.

Hoe beveiligt het Steunpunt RI&E uw persoonsgegevens?

Het Steunpunt RI&E acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of verkeerd gebruik, neemt het Steunpunt RI&E de juiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder het gebruik van de nieuwste beveiligingstechnologie.

Geeft het Steunpunt RI&E persoonsgegevens aan andere organisaties?

Het Steunpunt RI&E deelt uw gegevens niet met anderen. In geen geval zullen uw gegevens worden verkocht. Er zijn echter ook uitzonderingen waarbij het Steunpunt RI&E verplicht is om persoonsgegevens wel aan anderen te geven. Het gaat dan altijd om bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure of ter voorkoming van misdrijven.

Wat zijn uw privacyrechten?

Op basis van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten om controle te houden over de persoonsgegevens die een organisatie over u verzamelt en gebruikt. Zo heeft u ook het recht om inzage te hebben in de persoonsgegevens die het Steunpunt RI&E van u heeft. Dit inzagerecht is ervoor bedoeld dat u kunt controleren of de gegevens juist zijn en om eventueel verbeteringen door te geven. Ook kunt u checken of het Steunpunt RI&E de gegevens rechtmatig heeft gebruikt. Naast het inzagerecht heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door het Steunpunt RI&E.

Indien u gebruik wilt maken van uw privacyrechten kunt u een e-mail sturen naar het Steunpunt RI&E. U kunt ook een brief sturen naar:

Secretariaat Steunpunt RI&E
Postbus 3005
2301 DA LEIDEN

Opdat uw verzoek in behandeling kan worden genomen, moet u de volgende informatie in de e-mail of brief vermelden:

  • uw naam en adres;
  • dagtekening;
  • beschrijving van uw verzoek waarin onder andere uw relatie tot het Steunpunt RI&E is vermeld.

Het Steunpunt RI&E kan bij twijfel over uw identiteit u vragen om aanvullende informatie te verstrekken.

Uw verzoek wordt altijd in behandeling genomen. Dit betekent echter niet dat uw verzoek zonder meer kan worden ingewilligd. De privacywetgeving kent namelijk ook uitzonderingssituaties waarbij uw privacyrechten niet gelden.

U krijgt binnen een maand bericht op uw verzoek. Indien het niet lukt om uw verzoek binnen een maand inhoudelijk te behandelen dan ontvangt u hierover bericht. Het Steunpunt RI&E moet uw verzoek uiterlijk binnen drie maanden afhandelen.

Incidenten (datalekken)

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, blijft het mogelijk dat er incidenten plaatsvinden waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Dit soort incidenten worden datalekken genoemd. Denkt u dat er bij het Steunpunt RI&E een datalek plaatsvindt? Neem dan altijd contact op met het Steunpunt RI&E. U kunt dit het beste per e-mail doen via Dienst-KvL-HelpdeskSteunpuntRIE@tno.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via het algemene nummer 088-86 65234.

De volgende gegevens dienen doorgegeven te worden bij melding van een datalek:

  • uw naam en contactgegevens;
  • wat het incident is;
  • welke persoonsgegevens betrokken zijn;
  • welke systemen betrokken zijn bij het incident; en
  • wanneer en hoe u het incident heeft ontdekt.

Cookies

De websites van het Steunpunt RI&E: www.rie.nl en https://instrumenten.rie.nl maken gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat door de website wordt verzonden en informatie over uw bezoek aan RIE.NL registreert. De websites van het Steunpunt RI&E maken gebruik van cookies om de websites goed te laten werken, bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden of om de door u ingevulde gegevens in een OiRa RI&E instrument te onthouden. Daarnaast gebruikt het Steunpunt RI&E cookies om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen, zoals bezoekersaantallen, veelbekeken pagina’s en zoekopdrachten. Het Steunpunt RI&E gebruikt deze informatie om de website te verbeteren. Het Steunpunt RI&E maakt hiervoor gebruik van Google Analytics. Het Steunpunt RI&E heeft de instellingen van Google Analytics op de website privacyvriendelijk ingesteld conform de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en klachten

Voor vragen over dit privacy statement, de uitoefening van uw rechten en de activiteiten van het Steunpunt RI&E op het gebied van persoonsgegevens kunt u online contact met ons opnemen via Dienst-KvL-HelpdeskSteunpuntRIE@tno.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Secretariaat Steunpunt RI&E
Postbus 3005
2301 DA LEIDEN

Indien u een klacht heeft over hoe het Steunpunt RI&E met persoonsgegevens omgaat dan horen wij dat graag via het bovengenoemde (mail)adres. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door het Steunpunt RI&E te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over ons cookie beleid en privacy statement.