Een RI&E maken zonder instrumenten

Als je zonder instrument aan de slag wilt met je RI&E, kan dat ook. Met deze stappen helpen we je alvast op weg.

Risico’s inventariseren

Maak samen met je medewerkers een lijst van de risico’s binnen je bedrijf. Zij weten namelijk vaak goed waar ze zelf tegenaan lopen: welke handelingen zijn gevaarlijk, waar hebben ze last van, welke situaties ervaren ze als onprettig? Hier lees je aan welke risico’s je kunt denken.


Risico’s prioriteren

Als je de lijst met risico’s compleet hebt, bepaal dan welke risico’s als eerst je aandacht verdienen aan de hand van:

  • Hoe groot is de kans op dit risico?
  • Hoe vaak wordt men blootgesteld aan dit risico?
  • Hoeveel medewerkers lopen er gevaar?
  • Wat zijn de mogelijke gevolgen van dit risico?
  • Welke risico’s kunnen schade veroorzaken aan je medewerkers, apparaten of je werkproces?
  • Welke risico’s vinden je medewerkers het belangrijkst?

Arbobeleid controleren

Controleer of je je arbozorg op orde hebt. Denk hierbij aan BHV, arbodienstverlening en het aanstellen van een preventiemedewerker. Hier lees je meer over deze onderdelen van je arbobeleid.


Plan van aanpak maken

Beschrijf in een plan van aanpak welke maatregelen je neemt om elk risico weg te nemen of te verkleinen. Wie neemt deze maatregel? Welke kosten verwacht je? En wanneer moet de maatregel ingevoerd zijn? De Nederlandse Arbeidsinspectie kan hiernaar vragen.


RI&E en plan laten toetsen

Als je dit plan van aanpak hebt gemaakt, heb je je RI&E voor nu afgerond en kun je aan de slag met je plan van aanpak. Laat het toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. Hier lees je meer over gecertificeerde arbodiensten.


RI&E en plan blijven updaten

Hou je RI&E en plan van aanpak up to date. Zodra je een maatregel hebt doorgevoerd, kan het bijvoorbeeld zijn dat een risico is verwijderd. En er kunnen natuurlijk ook nieuwe risico’s ontstaan!

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookieverklaring en privacyverklaring.