Een branche RI&E maken

Veel werkgevers vinden het maken en uitvoeren van een RI&E lastig. Als of -vertegenwoordiger kun je een werkgever hierbij helpen, door een branche RI&E te maken. 

Verhalen over het maken van een branche RI&E uit de praktijk.

10 tips uit de praktijk

Bepaal de doelstellingen Bepaal vooraf, in samenspraak met alle betrokken partijen, goed wat je wilt bereiken met het instrument en wat er wel of juist niet wordt opgenomen. Neem daarbij de uiteindelijke gebruiker als uitgangspunt. Kijk en leer van anderen Steunpunt RI&E, arbodeskundigen, MKB Nederland, vakbonden en branchepartijen: allemaal hebben ze veel ervaring met het ontwikkelen van een branche RI&E en arbocatalogus en men is zeker bereid om zaken en werkwijzen toe te lichten. Organiseer draagvlak en neem de tijd Door verschillende partijen tijdig te informeren, bijvoorbeeld door een keer aan te schuiven bij een overleg, kunnen eventuele onduidelijkheden vlot worden getrokken. Denk tijdig na over het proces van accordering door de sociale partners. Sluit aan op de praktijk Start niet met de wetgeving, voorkom te lange toelichtingen. Maak de informatie vooral praktisch en snel toepasbaar met herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Hou het simpel en gebruikersvriendelijk Zorg voor eenvoudige, begrijpelijke teksten en visualisaties. Vermijd ingewikkelde woorden en zinsconstructies, zodat alle gebruikers de informatie snappen en kunnen toepassen. Verbind de RI&E en de arbocatalogus Door een goede koppeling tussen de vragen uit de RI&E en de oplossingen in de arbocatalogus krijgt de gebruiker niet alleen inzicht in de risico’s, maar ook concrete voorstellen voor maatregelen om de risico’s te beperken. Investeer in een goed systeem en test met gebruikers Een intuïtief en goed werkend systeem is essentieel om gebruik te stimuleren. Er zijn hulpmiddelen waarmee branches en sectoren gratis hun eigen branche-instrument en -arbocatalogus kunnen ontwikkelen. Help, ondersteun en motiveer gebruikers Een steuntje in de rug helpt bedrijven bij het starten met een RI&E. Bijvoorbeeld door een helpdesk, workshops, coaches of regionale branchebijeenkomsten; men leert dan bovendien van elkaar en ziet dat anderen dezelfde uitdagingen tegenkomen. Maak de meerwaarde van arbo duidelijk Een actief arbobeleid is ook een investering in mensen, goed voor de bedrijfsvoering en de positie op de arbeidsmarkt. Veel brancheorganisaties kiezen ervoor de RI&E en arbocatalogus in een breder kader onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld vakmanschap en duurzame inzetbaarheid, waardoor de voordelen beter worden gewaardeerd. Communiceer! Voor de meeste bedrijven is arbo geen core business. In de drukte van de werkzaamheden verdwijnt veilig en gezond werken daardoor al snel naar de achtergrond. Blijf de RI&E en arbocatalogus daarom regelmatig via verschillende communicatiemiddelen onder de aandacht brengen. Dit kan in nieuwsbrieven, tijdens bijeenkomsten, op de website, via social media en gewoon door in gesprek te gaan. 
Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookieverklaring en privacyverklaring.