Info over een met Route naar RI&E gemaakte RI&E

Route naar RI&E is speciaal gemaakt om bedrijven tot 25 medewerkers te ondersteunen bij het maken van hun RI&E. Route naar RI&E voldoet aan de wettelijke vereisten uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving, die gelden voor werkgevers. In onderstaande vragenlijst vind je extra informatie over Route naar RI&E. Deze informatie geeft je inzicht in de uitgangspunten van de applicatie Route naar RI&E en kan je helpen bij het toetsen van een met de applicatie gemaakte RI&E.

Vragen over de met Route naar RI&E gemaakte RI&E

Hoe is de applicatie Route naar RI&E tot stand gekomen?
Route naar RI&E is ontwikkeld in het kader van het impuls RI&E programma van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat liep van begin 2020 tot en met 2023. De aanleiding van het programma waren Kamervragen over de beperkte naleving van de RI&E. Dit bleek vooral bij bedrijven met weinig medewerkers het geval te zijn. Onderzoek liet zien dat het maken van een RI&E voor die groep vaak te intensief, te complex en tijdrovend was. Het uitgangspunt van de applicatie is dat de tool ondernemers op een toegankelijke en zo eenvoudig mogelijke manier ondersteunt bij het maken van de RI&E. Hierbij zorgt Route naar RI&E voor een balans tussen wettelijke verplichtingen, regeldruk en gebruiksvriendelijkheid, zodat de gebruiker gemotiveerd blijft om de RI&E af te ronden en de genomen maatregelen ook daadwerkelijk te implementeren 

Kan ik een met Route naar RI&E gemaakte RI&E toetsen?
Jazeker, ondanks dat de RI&E niet altijd alle punten uit het certificatieschema voor arbokerndeskundige aan bod laat komen. Het gaat immers om toetsing  en niet om goedkeuring. Als arbokerndeskundige bekijk je de gemaakte RI&E en het plan van aanpak en schrijft een toetsings- en advies-rapportage. Hierin kunnen opmerkingen over de zaken die volgens het certificatieschema aan bod moeten komen, maar niet in de app staan worden opgenomen. Het is aan de werkgever om te bepalen wat hij met dit advies doet. 

Voldoet een met Route naar RI&E gemaakte RI&E aan de wettelijke verplichtingen?
Een met route naar RI&E gemaakte RI&E voldoet volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de eisen die de Arbowetgeving aan de werkgever stelt bij het maken van een RI&E. Deze certificatie-eisen gelden wél voor arbokerndeskundigen, maar niet voor werkgevers. In 2023 zijn er toch een aantal aanpassingen geweest om de applicatie nog beter te laten aansluiten op dit certificatieschema. Gebruikers kunnen nu onder andere toelichtingen geven, waardoor arbokerndeskundigen meer inzicht krijgen. De keuze om niet alle – zeer uitgebreide- eisen van het certificatieschema op te nemen, is gemaakt omdat dat de toegankelijkheid voor de kleine ondernemer vermindert. Het kan dus nog steeds voorkomen dat bepaalde eisen uit het certificatieschema niet aan bod komen. In de toetsings- en adviesrapportage aan de werkgever kan dat natuurlijk duidelijk gemaakt worden. Valt je iets op en wil je dat delen? Neem dan contact met ons op

Hoe goed sluit de RI&E aan op bedrijfsactiviteiten?
Route naar RI&E is een generiek instrument, maar streeft ernaar op sectorniveau zo goed mogelijk aan te sluiten op de activiteiten van een bedrijf. Eind 2023 is er een nieuwe functionaliteit toegevoegd die risico’s die mogelijk extra belangrijk zijn voor een bedrijf extra aandacht geeft. Dit gebeurt op basis van vragen die de gebruiker vooraf invult. Daarnaast helpt de applicatie de werkgever te voldoen aan de wettelijke RI&E verplichtingen van de Arbowetgeving. Hierbij zorgt Route naar RI&E voor een balans tussen wettelijke verplichtingen, regeldruk en gebruiksvriendelijkheid, zodat de gebruiker gemotiveerd blijft om de RI&E af te ronden en de genomen maatregelen ook daadwerkelijk te implementeren 

Wordt een werkgever uitgedaagd na te denken over maatregelen?
Sinds 2023 is er een nieuwe functionaliteit in de applicatie die werkgevers helpt bij het plannen en ‘smart’ maken van maatregelen. Werkgevers kunnen omschrijven wat ze gaan doen, notities maken, aangeven wie de maatregel gaat nemen en plannen wanneer dit gebeurt. Deze nieuwe functionaliteit helpt de werkgever beter na te denken over de maatregelen en geeft een arbokerndeskundige meer inzicht in de plannen van een werkgever. 

Krijg ik als Arbokerndeskundige voldoende inzicht in de risico’s?
Sinds 2023 is er een nieuwe functionaliteit die de werkgever extra vragen laat beantwoorden over de risico’s. Zo kun je als arbokerndeskundige lezen wat er precies speelt en hoe dit risico er bij dit bedrijf uitziet. 

Welke bedrijven kunnen gebruikmaken van Route naar RI&E?
Route naar RI&E is speciaal gemaakt om kleine bedrijven (met 1 tot 25 medewerkers) te ondersteunen bij het maken van hun RI&E. Wie in een bedrijf de RI&E invult, verschilt per bedrijf. Dit kan de preventiemedewerker zijn, maar ook de werkgever zelf zijn of een van de medewerkers zijn die de taak gekregen heeft. Dit staat aangegeven in de RI&E die je als arbokerndeskundige te zien krijgt.

Wat is een voordeel voor ondernemers om de applicatie te gebruiken?
Het maken van een RI&E kan best overweldigend zijn. Route naar RI&E is daarom gemaakt met het oog op gebruiksvriendelijkheid. De ontwikkeling van de tool is gedaan in nauw contact met een gebruikersgroep van zowel werkgevers als Arbokerndeskundigen. Daarnaast wordt er zo weinig mogelijk jargon gebruikt, schrijven we op B1-taalniveau en spreken we de gebruiker persoonlijk aan. Ook werken we met voorbeelden, waardoor de gebruiker meer inzicht krijgt in wat risico’s en maatregelen betekenen. 

Wat is de routeplanner?
Er is een Routeplanner ontwikkeld die onderdeel uitmaakt van de website Rie.nl. Met de Routeplanner kunnen ondernemers bepalen of ze RI&E plichtig zijn en wat voor hen de beste route is om een RI&E te maken. Valt het bedrijf in een branche met een (erkend) branche-RI&E instrument? Dan wordt de gebruiker daar altijd op gewezen. De Routeplanner heeft een directe koppeling met de door het Steunpunt gepubliceerde lijst met erkende branche-RI&E instrumenten. 

Hoe is Route naar RI&E opgebouwd?
De applicatie is verdeeld in verschillende onderdelen waar de gebruiker in meegenomen wordt. Om te beginnen vult de gebruiker bedrijfsinformatie in, daarna brengt de gebruiker risico’s in kaart, worden er maatregelen gekozen en vervolgens worden die maatregelen gepland. Een laatste stap is dat de gebruiker geholpen wordt met het delen van de RI&E.

Worden er medewerkers betrokken bij het maken van de RI&E?
Op meerdere punten in de applicatie worden werkgevers gestimuleerd hun medewerkers te betrekken bij de RI&E. Bijvoorbeeld door vooraf om de meest belangrijke risico’s te vragen, maar ook middels vragenlijsten die helpen met medewerkers in gesprek te gaan over onderwerpen zoals mentale belasting. Ook zijn het delen van de RI&E met medewerkers en het vragen van feedback als stappen in de applicatie meegenomen.

Wat doe ik als ik meer vragen heb over Route naar RI&E?
Mocht je meer vragen hebben over Route naar RI&E, dan kun je contact opnemen met de helpdesk. Dit doe je door naar het contactformulier te gaan en daar wat vragen te beantwoorden. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de websitebeleving te verbeteren. Wij plaatsen cookies om de website te analyseren en te optimaliseren. Op deze manier verzamelen we nuttige informatie zodat we het gebruiksgemak kunnen vergroten en u relevantie content kunnen aanbieden.

Noodzakelijk
Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten werken. Deze cookies staan altijd aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de privacy van de gebruiker.

Analytisch
Analytische cookies worden gebruikt om te meten en uit te vragen hoe een bezoeker de website gebruikt. Bijvoorbeeld welke pagina's veel bezocht worden. Deze gegevens gebruiken we om de website beter te maken. Ook hierbij wordt rekening gehouden met de privacy van de gebruiker.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kun je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In ons privacybeleid vind je meer informatie over wie we zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Als je vragen hebt over de toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming.